Privacy verklaring

REDmarketing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
REDmarketing
Holstraat 40
6082 BD Buggenum

0642676902
info@redmarketing.nl

Herbert Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming van REDmarketing.
Hij is te bereiken via info@redmarketing.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
REDmarketing verwerkt je persoonsgegevens omdat we deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, omdat we hier wettelijk verplicht toe zijn, vanuit gerechtvaardigd belang en omdat je ons hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Klantgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • E-mailadres
 • Btw-nummer
 • KvK-nummer
 • IBAN nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.
 • Foto's en portretten

Websitegegevens

 • IP-adres

Nieuwsbriefgegevens

 • Voor en achternaam
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken portretfoto's en andere persoonsgebonden fotografie. Onze website en/of dienst heeft, buiten portretfoto's, niet de intentie verdere bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen over klanten / websitebezoekers. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming bijzondere of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@redmarketing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
REDmarketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het voeren van een bedrijf
 • Portfolio presentatie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Correspondentie en Facturatie
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • REDmarketing analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
REDmarketing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
REDmarketing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie > Bewaartermijn > Reden

Klantgegevens                         > 7 jaar > Wettelijke verplichting

Websitegegevens                   > 14 maanden > Minimale bewaartijd Google Analytics

Nieuwsbriefgegevens            > totdat ontvanger zich afmeld van nieuwsbrief > Ontvanger heeft vooraf expliciet toestemming geven tot het gebruik hiervan.

Delen van persoonsgegevens met derden
REDmarketing verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, vanuit gerechtvaardigd belang, als je hiertoe expliciet toestemming hebt verleent of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We maken gebruik van Mailchimp voor het sturen van nieuwsbrieven. De benodigde persoonsgegevens hiertoe worden opgeslagen op hun servers buiten de EU. De website gegevens worden opgeslagen op de servers van Google, deze liggen ook buiten de EU. We hebben hiervoor verwerkings-overeenkomsten met hen gesloten. Mailchimp en Google zijn daarnaast gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield en voldoen dus aan de Europese niveau van gegevensbescherming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
REDmarketing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies, waaronder Google analytics cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. REDmarketing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. We hebben hiertoe een verwerkersovereenkomst gesloten met de Google “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google wel verzocht om uw IP-adres te maskeren.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door REDmarketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@redmarketing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

REDmarketing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
REDmarketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@redmarketing.nl